Erasmus+ AMG

Despre noi

About us

Proiectul de mobilitate VET 2018-1-RO01-KA102-048035 „Erasmus+, o șansă în Plus pentru formarea profesională la standarde europene a viitorilor asistenți medicali”, grant  31 215 Euro, are drept scop a creșterea calității pregătirii practice a elevilor de la Școala postliceală sanitară, specializarea „Asistent medical generalist”, în vederea unei mai bune inserții a acestora pe piața europeana a muncii și integraării lor ca cetățeni activi și responsabili în societate.

Cu o durată de 14 luni, proiectul presupune o activitate de mobilitate într-un singur flux și anume parcurgerea în iulie 2019 a unui stagiu de practică de 60 de ore în domeniile Gastroenterologie și Chirurgie generală, de către 15 elevi din anul II, specializarea amintită mai sus. Beneficiarul proiectului este Colegiul Național „Traian Lalescu” din Reșita, iar partenerii sunt trei instituții din Paphos, Cipru: Royal Artemis Medical Centre, T.Theodosiou Private Medical Services Limited (organizații de primire) și OPEI (organizație intermediară). Prin această mobilitate se urmărește asimilarea la un nivel cât mai înalt a competențelor specifice din Standardele de Pregătire Profesională în vigoare: recunoașterea semnelor și simptomelor specifice unei palete cât mai largi de afecțiuni, elaborarea unui plan de nursing, aplicarea de intervenții noi și evaluarea rezultatelor tratamentelor aplicate.

Ca obiectiv secundar, urmărim dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare în contexte formale și non-formale, sensibilizarea interculturală și creșterea motivației pentru dezvoltarea profesională și personală. În plus, acest proiect reprezintă o șansă excelentă pentru elevi de a se familiariza cu strategii noi de învățare, de a fi parte a unei rețele de formare la nivel european, bazate pe calitate și responsabilitate.

În urma desfășurării stagiului de practică, ne așteptăm să cuantificăm – prin probe practice și scrise, o creștere a nivelului de cunoștințe teoretice și practice ale elevilor, care să permită recunoașterea și validarea în totalitate a competențelor specifice și totodată să genereze o schimbare pozitivă în rândul celorlalți elevi și al cadrelor didactice. La nivel de management instituțional, previzionăm  că dobândirea de competențe în gestionarea proiectelor va îmbunătăți strategia de internaționalizare. Pe termen mediu și lung, școala noastră va deveni un furnizor de educație și formare profesională recunoscut pentru calitatea procesului de învățământ și, prin proiecte viitoare, va genera reducerea șomajului și creșterea calității serviciilor medicale în comunitate.

          ’Erasmus+, an Extra chance for professional training of future nurses at European standards’ is a mobility project for VET learners which aims to improve the quality of specific practical training of students in pre-university tertiary level- Health and Assistance Area, in order to enhance their chance to get decent jobs and to be active, responsible citizens.

           The project lasts 14 months and assumes a mobility flow in June 2019, which implies 60 hours professional training of 15 students (level II) in Gastroenterology and General Surgery areas. The applicant is ‘Traian Lalescu’ National College, Resita, Romania and the partners are three organizations from Paphos, Cyprus: Royal Artemis Medical Centre, T. Theodosiou Private Medical Services Limited (host training companies) and OPEI (intermediary organization). The objective of this mobility is for students to obtain high professional skills, requested by the professional standards: to recognize symptoms and to diagnose a lot of medical conditions, to elaborate a nursing plan, to apply medical procedures and to evaluate the results of the treatments.

          Moreover, another objective is to develop participants’ competences for a better communication in a foreign language, both in formal and  non-formal situations, to open them to multicultural dialogue and to motivate them for professional and personal growth. Also, this project provides a huge opportunity for students to understand new learning strategies, to be part of a learning network, based on quality and responsibility.

          We expect to see – throughout the practical exams and written tests – a real improvement of knowledge and skills which will allow us to validate and certificate the competences acquired by the all the participants. We believe that this will determine a change for the better in students and staff. With regards to the changes implied at the organization’s level, we will get higher skills in implementing European projects and that will change in better our internationalisation strategies. In the long term, we will provide a great vocational education and training in health area and contribute to reducing unemployment and increasing quality of health care in our community.          

Scroll UpScroll Up